socialitnetvaerk Netværk

Social IT Netværket

Social IT Netværket er et netværk for professionelle med interesse for teknologiens muligheder for at skabe øget livskvalitet for mennesker i en socialt udsat position. Teknologi, videndeling og netværk er omdrejningspunktet.

Arbejder du i en kommune og interesserer du dig for, hvordan digitale redskaber kan skabe øget livskvalitet for mennesker med funktionsnedsættelser, så er Social IT Netværket måske noget for dig. Deltagerne i netværket mødes to gange om året. Omdrejningspunktet er teknologi, videndeling og netværk.

Teknologi

– Få oplæg om teknologiens udvikling med fokus på potentialerne for det sociale område.

Hastigheden i den teknologiske udvikling gør det svært at holde styr på, hvad der er op og ned i feltet, og hvilke teknologier der har sociale potentialer. Netværket stiller skarpt på de mest centrale og spændende tendenser for det sociale område. Det præger netværksmøderne i både form og indhold gennem inspirerende oplæg og hands-on oplevelser, der sammenkobler teknologiens potentialer med viden om praksis.

Videndeling

– Få indsigt i andres viden og erfaringer med social IT samt sparring på egne udfordringer.

Nogle kommuner har været i gang i flere år, andre er netop gået i gang med at fokusere deres indsats. Alle har konkrete erfaringer, der kan inspirere andre.  Netværksmøderne giver unik indsigt i lokale erfaringer ved besøg på sociale tilbud og oplæg fra netværkets deltagere og andre professionelle. Vi kommer både til at høre om solstrålehistorierne, hvor den rette indsats skabte tilsigtede resultater, og om bumpene på vejen.

Netværk

–  Få nye sparrings- og samarbejdspartnere.

Social IT som professionsfelt er stadig en niche. Netværket for social IT er også et mødested for professionelle – en kompetence- og ressource-børs, hvor man kan finde den hjælp, man søger. Vi vil som facilitatorer for netværket gøre et nummer ud af at skabe motiverende rammer og aktiviteter for networking og nye samarbejder.

Det praktiske

Netværket mødes to gange om året forskellige steder i landet. I 2017 den 4. maj og den 5. oktober. Programmet fastsættes fra gang til gang af SUS, som også faciliterer møderne. Vi arbejder med inspirerende, dynamiske og uformelle rammer.

Prisen er 5.900 kr. for et medlemsskab – 8.550 kr. for to medlemmer fra samme kommune.

Medlemsskabet er fleksibelt, hvis du bliver forhindret, kan en kollega deltage i stedet for dig.