IMG_2682 kursus Foto: Abdellah Ihadian

Kursus: Social IT for pædagogisk personale

Få inspiration og redskaber til at komme i gang med at bruge social IT til borgere med funktionsnedsættelse

Som ansat på et socialt tilbud skal du kunne bruge digitale redskaber, så det skaber værdi for både borgerne og det pædagogiske arbejde. De teknologiske muligheder er mange, og det kan være uoverskueligt at komme i gang.

I dette kursus vil du få inspiration og redskaber til at bruge social IT til borgere med funktionsnedsættelser – til kommunikation, til at blive mere selvhjulpen, til at understøtte behov for struktur i hverdagen og meget mere.

Du vil få teknisk indsigt i konkrete, relevante digitale redskaber som fx apps til smartphones og tablets, virtual reality og sensorer/mikrolokation. Du vil også få værktøjer til at styre selve implementeringsprocessen. Desuden vil du blive klædt på til at håndtere de etiske udfordringer, som ofte opstår, når borgeren manøvrerer i den digitale verden.

Pris

 • Fuldt kursus (tre moduler): 6.500 kr.
 • Enkelt modul: 2.500 kr.

SUS har stor og inspirerende viden inden for Social IT, de deler den gerne og er også nysgerrige efter ny viden inden for området.

Vi har oplevet, at det giver anledning til refleksion over indsatsen og til at introducere diverse apps og teknologier for vores borgere.

Lotte Petersen, Teamleder i Bofællesskaberne, Rødovre Kommune

Indhold

Kurset er delt op i tre moduler (uddybes længere nede):

1. Introduktion til social IT

 • Hvad er social IT?
 • Hvordan finder jeg dét, der er brug for?
 • Gennemgang af teknologi med ‘hands on’

2. Implementering af social IT i hverdagspraksis

 • Screeningsværktøjer
 • Organisering
 • Mål- og styringsværktøjer
 • Dokumentation

3. Digital etik

 • Etiske dilemmaer
 • Redskaber til håndtering

Deltagere

Du er ansat på et socialt tilbud i en kommune eller region og kan være pædagog, leder eller noget tredje. Du er interesseret i at komme i gang med social IT, eller også er du allerede i gang, men vil gerne sætte struktur på indsatsen og bygge på erfaringer fra hele landet.

Udbytte

Efter at have deltaget i kurset, vil du være i stand til, selvstændigt og teamorienteret, at

 • Matche behov hos borgeren til en konkret teknologi
 • Støtte borgerens daglige anvendelse af social IT
 • Understøtte det organisatoriske arbejde med social IT
 • Reflektere systematisk over etiske overvejelser, der opstår i arbejdet med social IT.

Vi anbefaler, at der altid deltager minimum to medarbejdere pr. tilbud på kurserne. Det er vigtigt, at der er flere der kan støtte hinanden i arbejdet med implementering af social IT i opstartsfasen. Du må forvente, at der vil være ‘lektier’ mellem hver kursusgang i form af øvelser.

Hvis du ikke ønsker at deltage i det samlede kursusforløb, kan du tilmelde dig enkelte moduler.


Modul 1: Introduktion til social IT

Det kan være svært at vide, hvilken social IT der findes, og hvilke målgrupper teknologien er relevant for. Og når først teknologien er fundet, kan der rejse sig en række tekniske spørgsmål. I modulet ‘Introduktion til social IT’ giver vi dig redskaber til, hvordan du finder frem til relevant social IT. Vi præsenterer dig for forskellige typer af social IT og du får selvfølgelig hænderne i programmerne, som vi installerer på din tablet, så du kan gå hjem og lege videre med teknologien.

På dette modul arbejder vi med:

 • Hvad er social IT (begrebsafklaring, formål/værdi, lovgivning/rettigheder)
 • Redskaber til at finde relevant social IT
 • Overordnet introduktion til forskellige typer af social IT (prisklasser, formål, anvendelse)
 • Dybdegående gennemgang og afprøvning af 3 teknologier inden for temaerne: kommunikation, struktur og sociale netværk
 • Betjening – introduktion til, hvilke betjeningsmuligheder der findes på din tablet.

Modul 2: Implementering af social IT i hverdagspraksis

Det er afgørende, at du som medarbejder er nogenlunde fortrolig med den teknologi, som du vil introducere for borgeren. Men det er sjældent tilstrækkeligt at have de tekniske kompetencer på plads for at kunne lave en vellykket implementering af social IT. Der er stor forskel på at kende til social IT og at få teknologien til at blive en integreret del af den pædagogiske praksis og borgerens hverdagsliv. Ofte står der mange andre opgaver i kø, og det er ikke sikkert alle kolleger bakker lige meget op om anvendelsen af social IT. I modulet ‘ Implementering af social IT i hverdagspraksis’ får du simple værktøjer til projektstyring og implementering. Værktøjer, der kan hjælpe dig og dine kollegaer i mål med social IT og gøre social IT til en meningsfuld del af borgerens hverdag.

På dette modul arbejder vi med:

 • Screening – hvad er borgeres og personales behov, forudsætninger, kompetencer og udstyr og hvordan håndteres disse
 • Organisering – det demonstreres, hvordan arbejdet med social IT kan sættes i system, og hvordan man kan være på forkant med velkendte udfordringer
 • Handle- og arbejdsplaner – introduktion til simple mål- og styringsværktøjer
 • Opfølgning og dokumentation – redskaber til at sikre, at social IT vedbliver med at være meningsfuld for alle.

Modul 3: Digital etik

Når først social IT er implementeret som en del af den pædagogiske praksis og/eller som en del af borgerens hverdag, vil der i mange tilfælde rejse sig nye pædagogiske udfordringer. Internettet giver borgeren adgang til hele verden, men hele verden får også adgang til borgerens liv. Mange pædagogiske medarbejdere oplever, at anvendelsen af social IT og særligt internettet stiller dem i et velkendt dilemma mellem borgerens ret til selvbestemmelse og medarbejderens omsorgssvigt af borgeren i denne forbindelse. I modulet ‘ Digital etik’ tilbydes redskaber til, hvordan personalet kan være på forkant med de etiske dilemmaer, der kan opstå ved anvendelsen af social IT, så borgeren kan færdes så trygt, som det er muligt, på internettet.

På dette modul arbejder vi med:

 • Hvad er etik – introduktion til forskellige former for etik og handlemønstre de afføder
 • Præsentation af  etiske dilemmaer – introduktion til velkendte dilemmaer, der forventeligt kan opstå
 • Redskaber til håndtering af etiske dilemmaer – opstart på etiske retningslinjer