Ny rapport: 11 casestudier om social it til mennesker med handicap

En gang om ugen snakker Peter med sin far og sin lillebror på Skype. Det er fast rutine, og Peter er tydeligt glad, når medarbejdere på bostedet, siger at det er tid til at skype. Når Peter sidder ved computeren viser han også sin glæde – med smil og kropssprog.

Social it på Skovbo

Peter er 13 år og har en medfødt hjerneskade. Han bor på døgninstitutionen Skovbo i Skanderborg.  Her har han sammen med de andre beboere og medarbejderne deltaget i SUS’ projekt ’Implementering af teknologi til mennesker med handicap’.

Med teknologi menes informations- og kommunikationsteknologi, typisk sociale medier som mail, videochat via Skype, YouTube og det enklere EasyTube.

Casestudier i fem bomiljøer

Som led i evalueringen af projektet har SUS gennemført 11 casestudier i de fem bomiljøer, der har deltaget i projektet. For at få et indtryk af, hvordan brug af social it påvirkede beboernes (casepersonernes) hverdagsliv. Og for at undersøge, om adgangen til sociale medier kan være med til at skabe øget livskvalitet for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Livskvalitet, netværk og deltagelse

Svaret på det sidste er ja!

De 11 casestudier i bomiljøerne viser, at informations- og kommunikationsteknologi for mennesker med handicap i høj grad kan være med til at fremme muligheder:

  • for at vedligeholde og udvikle det sociale netværk
  • for at kunne kommunikere mere, og i nogle tilfælde bedre, med personer i deres sociale netværk
  • for at selv at mestre deres tilværelse og i højere grad bestemme i eget liv
  • for at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter
  • for leg og læring.

Hent rapporten Jesper Holst og Kasper Nizam: Projekt implementering af teknologi. 11 casestudier: livskvalitet, sociale netværk og deltagelse på www.handicapogit.dk


Kontakt

[kontakt kn]