Digital sikkerhed Line Bjørn 12. februar 2019 Foto: Line Bjørn

Digital sikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser

Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse har særlig risiko for at blive udnyttet seksuelt og økonomisk, når de er på internettet. En ny undersøgelse fra SUS afdækker problemet og kommer med forslag til, hvordan botilbud m.fl. kan forebygge digitale krænkelser.

Hun laver en sang, og så synes folk hun synger dårligt. Så tager hun et billede, som folk synes er kikset. Hun er veltalende, og derfor forstår folk ikke, at hun er udviklingshæmmet. Ingen på internettet kan se, at hun er udviklingshæmmet.

Facebook. Snapchat. Datingsider. Webshops. Borgere med kognitive funktionsnedsættelser er på internettet ligesom alle andre. Men på grund af funktionsnedsættelsen er de mere udsatte for at blive udnyttet af andre.

SUS har gennemført en undersøgelse om digital sikkerhed på 90 botilbud. To ud af tre har modtaget beskeder fra fremmede, der fx ville have sex, penge eller informationer om borgerne, såsom kontaktoplysninger eller nemID. Hver tredje har haft decideret dårlige oplevelser på nettet, hvor de fx er blevet krænket seksuelt eller økonomisk. Og ofte bliver der først grebet ind, når skaden er sket.

Selvbestemmelse kontra omsorgssvigt

Krænkelserne sker blandt andet, fordi borgeren har svært ved at forstå konsekvenserne af at lægge et opslag på sociale medier, svært ved at læse en besked korrekt eller forstå, at en ven på Facebook ikke altid er en ’rigtig’ ven. Det kan også være svært at forholde sig til digitale penge.

Han tilbyder bare nogen, han ser på nettet, sex. Han forstår ikke, hvordan man interagerer med andre mennesker. Han kender ikke de første step. På et tidpunkt blev vi ringet op af en vred mand fra Sønderjylland, der ville have, at han skulle stoppe med at skrive til hans kone.

For medarbejderne i de sociale tilbud kan det være vanskeligt at håndtere. På den ene side har borgeren ret til at bestemme over sit liv, på den anden side skal personalet sørge for, at der ikke sker omsorgssvigt. Hvor går den grænse? Hvem bestemmer, hvad Jeppe må købe, og hvor mange penge han må bruge? Hvem bestemmer, hvem Lisa må være venner med på Facebook eller skrive på sin datingprofil?

Digitale retningslinjer

For at forebygge digitale krænkelser er det en god ide, at botilbuddet laver fælles retningslinjer, ligesom mange fx har guidelines for brug af nemID.

Fælles digitale retningslinjer sikrer, at den enkelte medarbejder ikke står alene med ansvaret, når der opstår et etisk dilemma, at medarbejderne har fokus på de risici, der er, når borgerne er på nettet, og at borgerne bliver mødt på samme måde af de forskellige medarbejdere i tilbuddet.

Han havde pludselig brugt alle sine penge. Vi kunne se, at han på en enkelt aften havde bestilt 15 par ens joggingbukser, spil han ikke havde en afspiller til, og 30 stk. smørrebrød. Da vi sagde det til ham, sagde han, at det ikke betød noget. For han havde også anmodet om at låne 15 mio. kr. hos en låneudbyder.

Sådan kan I lave digitale retningslinjer

  • Kortlæg, hvilke etiske dilemmaer I som medarbejdere er stødt på eller forventer kan opstå.
  • Diskuter og beslut sammen med borgerne, hvad den fælles holdning skal være til dilemmaerne.
  • Lav et skema over de sociale teknologier – Facebook, datingsider, andet – I anvender på tilbuddet. Oplist for hver teknologi faktiske og mulige dilemmaer. Og skriv ud for hvert dilemma det værdigrundlag I, på baggrund af en fælles diskussioner, er nået frem til.
  • Sørg for at alle – både borgere og medarbejdere – er fortrolige med retningslinjerne.

Det er afgørende, at retningslinjerne ikke forstås som regler, men som fælles holdninger. Der vil altid opstå nye dilemmaer og etiske spørgsmål, og derfor skal retningslinjerne revideres løbende.

Hun kunne blokere og afblokere. Og skifte koder. Hun kunne en masse tekniske ting. Men hun kunne ikke tolke det følelses­mæssige. Når de den ene dag gav hende trusler og den næste dag sagde hun var sød.

Undersøgelsen om digital sikkerhed var støttet af Helsefonden. Citaterne er fra pædagogiske medarbejdere, der er interviewet som led i undersøgelsen.

Se og download undersøgelsen her: