Seksualpolitik på specialskoler 27. januar 2012

Seksualpolitik kan forebygge overgreb mod børn med handicap

Brønderslev, Tønder, Nakskov, Bornholm og senest Rebild. Forfærdelige historier om misbrug og overgreb mod børn fylder i aviser og på tv, for tiden næsten dagligt.

De mange sager kalder på handling. Regeringen vil kulegrave området, der er forslag om børnehuse og målrettet undervisning til lærere og pædagoger. Også flere organisationer foreslår initiativer, der skal sikre, at man kan skride tidligere ind over for misbrug og overgreb.

Seksualpolitik på specialskoler

SUS har i flere år haft fokus på seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. De er nemlig også udsat for overgreb.

P.t. arbejder vi sammen med Sammenslutningen af Unge med Handicap, SUMH om projekt Seksualpolitik på specialskoler. Projektet arbejder for, at alle specialskoler skal udarbejde en seksualpolitik og en beredskabsplan. Så medarbejderne er klædt på til kunne reagere, når se ser tegn på, at et barn har været udsat for overgreb. Projektet har blandt andet udviklet en værktøjskasse til specialskoler.

Projekt Seksualpolitik på specialskoler er finaniseret af Socialministeriet. Læs mere og find værktøjskassen på projektets hjemmeside.

Viden om seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

SUS har også udviklet hjemmesiden www.forebygovergreb.dk for Servicestyrelsen. På siden kan du læse mere om seksuelle overgreb mod mennesker med handicap og finde værktøjer og materialer. Du kan blandt andet se klip fra dvd’en Man skal altid reagere.

Hvis du har mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, yder SISO, Socialstyrelsens videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn, gratis rådgivning til fagfolk. Også her er der materialer at hente.

Læs mere

SUS har udgivet en række publikationer og en dvd om seksuelle krænkelser

www.projektseksualpolitik.dk
www.forebygovergreb.dk