Seksualitet på specialskoler – på vej mod en ny praksis

En seksualpolitik kan være med til at forebygge seksuelle overgreb på specialskoler. Og med til at skabe rammer for, at eleverne får en sund seksuel udvikling.

Det budskab er omdrejningspunktet for projekt Seksualpolitik på specialskoler, der står bag konferencen Seksualitet på specialskoler – en ny praksis. Projektet er et samarbejde mellem SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Socialt Udviklingscenter SUS.

Børn med handicap i større risiko for overgreb

Undersøgelser viser, at børn og unge med handicap har to til tre gange større risiko for at blive udsat for overgreb end deres jævnaldrende i normalskolen. Overgrebene begås som regel af nogle, børnene kender i forvejen, oftest af andre børn.

– Mange børn og unge (med handicap) har svært ved at mærke deres egne grænser og kende andres grænser. Hvis de udviklingsmæssigt er 5 år, men kroppen er 13 år og i fuldt flor, hvad angår i seksualitet, så er det måske svært at regne ud, at det ikke er okay at røre ved en anden, som man nu har lyst til, siger Tina Langerskov Buchhave, projektmedarbejder  i  SUMH, til TV Lorry.

Overgreb er tabu

Seksuelle overgreb mod børn med handicap er tabu. Et tabu, som konferencen håber at være med til at bryde:

– Vi har kaldt konferencen Seksualitet på specialskoler – på vej mod en ny praksis, fordi vi håber, at der bliver etableret en ny praksis med at tage  emnet seksualitet og forebyggelse alvorligt og sætte mere fokus på det. At lærerne husker, at de skal undervise i seksualitet. At medarbejderne i det hele taget  begynder at tale om det lidt tabubelagte, som kan være svært, siger Tina Langerskov Buchhave.

Læs mere om projekt Seksualpolitik på specialskoler.

Læs artiklen Lærere efterspørger viden om specialelevers seksualitet.

Kontakt i SUS

[kontakt mt]