Sagsbehandlere rykker ud til psykisk sårbare borgere

Syv sagsbehandlere i Rudersdal Kommune skal fra september arbejde som såkaldt ’fremskudte’ sagsbehandlere for psykisk sårbare borgere.

I stedet for at klare sagsbehandlingen hjemme på kontoret, bliver de udstyret med en bærbar pc og skal ud og møde borgerne dér, hvor de er. Det kan være i hjemmet, på hospitalet, på et værested eller et uddannelsessted.

Fremskudt sagsbehandling i fire kommuner

Rudersdal Kommune er en af fire kommuner, der er med i projekt Fremskudt sagsbehandling. Projektet har fokus på at skabe bedre sagsbehandling for både borgere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere. De fire kommuner har sammen udviklet metoder til fremskudt sagsbehandling, som de nu går i gang med at afprøve.

– Jeg er meget glad for, at vi deltager i dette projekt, som ud over have en umiddelbar gevinst i form af en mere effektiv sagsbehandling tager hensyn til en gruppe af mennesker, som i høj grad har brug for direkte støtte, siger Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for Social- og sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune.

Projekt Fremskudt sagsbehandling for mennesker med sindslidelse gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS og NIRAS i samarbejde med Rudersdal, Vejle, Gladsaxe, og Aarhus Kommuner. Projektet løber til og med 2013 og er finansieret af Socialstyrelsen.

Kontakt

[kontakt jeh]