Risikovurdering på Lunden: Dialog forebygger vold

Når en ny beboer flytter ind på Lunden i Brøndby, laver medarbejderne som noget af det første en risikovurdering. Med et spørgeskema i hånden går medarbejderne i dialog med beboeren og spørger til hans eller hendes eventuelle historie og erfaringer med udadreagerende adfærd og vold.

dialog om vold forebygger
Illustration: Christian Schmidt

– Vi går direkte på et lidt svært emne, og spørger til noget, som er tabuiseret – for at aftabuisere det, fortæller udviklingskonsulent Nick Greve Hansen og uddyber.

– Vi har 36 beboere, som skal fungere sammen i det daglige. Derfor har vi også en interesse i at tage hul på det lidt svære emne fra begyndelsen. Grundlæggende er der – efter vores opfattelse – ingen, der ønsker at udvise voldsom adfærd over for andre – så vi kan lige så godt få taget hul på det sammen med beboeren så hurtigt som muligt. Vi lægger meget vægt på samarbejde og dialog og har i det hele taget et stærkt fokus på brugerinddragelse.

Langsigtet perspektiv

De 36 beboere på Lunden har svære sindslidelser, og mange har også et misbrug. De bor på Lunden i lang tid – som regel i flere år.

Botilbuddet Lunden deltog i 2013 i Vold som Udtryksforms udviklingsforum for risikovurdering sammen med en række andre andre arbejdspladser.

Vold som Udtryksform udgiver i forsommeren en publikation med erfaringerne fra udviklingsprojektet.

– Derfor har vi også et langsigtet perspektiv, når vi laver risikovurdering. Vi har vores eget redskab til risikovurdering. Mange af de redskaber, der ellers findes, er tilpasset behandlingspsykiatrien og bruges typisk til at risikovurdere patienter, som har kortere forløb, og som personalet ofte kun kender overfladisk. Vores beboere er ikke ’fremmede’.  De bor og betaler husleje her, og det betyder meget for omgangen, at vi er i deres hjem, siger Nick Greve Hansen.

Spørger til historien

Spørgeskemaet om udadreagerende adfærd og mestringsstøtte tager afsæt i beboernes historik, mestring og selvindsigt.

– Vi spørger til beboernes historie med voldsom udadreagerende adfærd, om de før har begået vold, udvist voldsom adfærd eller truet nogen. Vi spørger til, hvordan de har lært at mestre det – hvordan de håndterer  det, hvis det sker.  Og vi spørger til, hvordan de kunne tænke sig, at vi som personale kan hjælpe dem både med at undgå voldsom adfærd og med at håndtere det, hvis de bliver udadreagerende, voldsomme, opkørte eller psykotiske. Det skriver vi ned i spørgeskemaet.

Vi går direkte på et lidt svært emne, og spørger til noget, som er tabuiseret – for at aftabuisere det.

Dialogen om det helt konkrete virker i sig selv forebyggende, mener Nick Greve Hansen:

– Med dialogen forsøger vi at etablere et samarbejde om et svært emne, som vi har fælles interesse i – frem for at vi som professionelle går ind og laver en klinisk vurdering af beboerne. Det betyder, at vi kan holde hinanden op på det, vi har talt om. I det ligger der også et fokus på empowerment og recovery.  Man har ansvar for sit eget liv.

Løbende læring

Proceduren med risikovurdering er forholdsvis ny. Medarbejderne er p.t. i gang med at lave risikovurdering af samtlige beboere. Og så er spørgeskemaet som nævnt et fast element, når der flytter nye ind.

Bo- og behandlingstilbuddet Lunden

  • Er et højt specialiseret socialpsykiatrisk tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Tager mod borgere efter Servicelovens § 107, 108, 104 og 103.
  • Har er 36 beboere og ca. 65 medarbejdere.
  • Tilbyder psykosocial behandling, der orienterer sig mod den enkelte beboers egen recovery.
  • Har stor erfaring med transkulturel psykiatri og dobbeltproblematikker.

www.psykiatri-regionh.dk/lunden/

– Vi laver en vurdering ved indflytning og en revurdering, dvs. et nyt skema, når der er forekommet en voldsom episode. Hvis der ikke har været en episode, revurderer vi efter et år.  Vi ønsker hele tiden at blive klogere på den enkelte beboer. Og på, hvad der kan få ham eller hende til at reagere voldsomt. Det kan fx være en bestemt måde personalet taler på, eller det kan være noget ved de andre beboere, der får en til at tænde af, siger Nick Greve Hansen.

Alle beboere på Lunden har tilknyttet et særligt ressourceteam på tre-fem medarbejdere. En medarbejder fra teamet står for at lave risikovurderingen, og ressourceteamet sørger for, at skemaet også bliver formidlet videre til resten af kollegerne.

Artiklen er fra nyhedsbrevet Job Uden Vold januar 2014.