RGD Bæredygtige boligområder

RådgivningsDanmark på vej med standarder for social rådgivning

Sociale rådgivningsorganisationer vil etablere brancheforening og formulere fælles kvalitetsstandarder for rådgivning til mennesker i svære livssituationer.

En lang række organisationer tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede  livssituationer. Der er tale om mange forskellige slags rådgivning – fra medmenneskelige samtaler til egentlig terapi, som foregår face to face, online eller i selvhjælpsgrupper og med frivillige eller professionelle rådgivere med forskellige faglige baggrunde.

Standarder for rådgivningsarbejdet

Som det er i dag, er der ingen fælles standarder for rådgivningen. Det vil en række sociale rådgivningsorganisationer ændre på. De er gået sammen om at oprette en brancheforening: RådgivningsDanmark.

Brancheforeningen vil udvikle et akkrediteringssystem med nogle fælles standarder, som kan være med til at sikre kvaliteten af rådgivningen til brugerne. Så mennesker, der er i en svær livssituation, får bedre adgang til kvalitetssikrede tilbud.

RådgivningsDanmark skal også arbejde for at fremme medlemmernes fælles interesser og på længere sigt være et fælles talerør for branchen.

SUS står for processen med at udvikle og oprette brancheforeningen. Udviklingsarbejdet er støttet af Det Obelske Familiefond.

Opdateret oktober 2017: RådgivningsDanmark er fra sommeren 2017 etableret med eget sekretariat. Læs mere på foreningens hjemmeside.