Vold som udtryksform: Tjek på kriseplanen

2002 · 7 sider

Erfaringer viser, at det er muligt at begrænse den vold og de trusler om vold, som medarbejdere og brugere eller beboere i social- og sundhedssektoren kan blive udsat for. Men erfaringer viser ogsåŒ, at det næppe er muligt at fjerne volden helt. Med andre ord kan man – som medarbejder, elev og praktikant eller bruger – risikere at møde fysisk eller psykisk vold.

Takket være de seneste åŒrs fokus påŒ vold og voldsforebyggelse har mange arbejdspladser i social- og sundhedssektoren efterhŒånden indført planer for, hvad der skal ske, hvis en medarbejder udsættes for vold. Tilsvarende planer for brugere eller beboere og studerende i praktik findes fortsat kun i et begrænset omfang.

Med denne publikation ønsker Vold som Udtryksform at inspirere ledelse, medarbejdere og praktikvejledere påŒ arbejdspladser samt undervisere påŒ uddannelsessteder til:

  • at udarbejde kriseplaner for medarbejdere, elever, praktikanter og brugere i alle relevante bo- og servicetilbud, afdelinger m.v.
  • at være opmærksomme påŒ, at alle medarbejdere – nye, gamle, vikarer og elever – fŒår kendskab til planerne
  • at drøfte kriseplanerne løbende og foretage de nødvendige justeringer

Se mere på Vold Som Udtryksforms hjemmeside.

Hent som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året