Vold og magt og når det ikke går så galt. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion

2017 · 28 sider

“I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og samarbejdet med borgerne.”

I temahæftet fortæller medarbejdere fra bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion om deres generelle og specifikke tilgange til voldsforebyggelse og konflikthåndtering. Til beskrivelserne hører også medarbejdernes refleksioner og eksempler på, hvordan tilgange og metoder konkret kommer til udtryk  i hverdagen i Orion.

Download temahæftet som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året