Vi gjorde noget ved volden

2012 · 21 sider

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud har i projekt Arbejdspladslaboratorier I (2011-12) arbejdet med at forebygge og nedbringe vold og trusler om vold på deres arbejdspladser.
Det fortæller de om i magasinet her.

Se også magasinet Vi gjorde også noget ved volden, der formidler erfaringer fra Arbejdspladslaboratorier II.

Arbejdspladslaboratorierne var sat i gang af Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året