Ung mellem anbringelse og eget hjem – udfordringer og potentialer

2019 ·  sider

Mange anbragte unge i Danmark mister fodfæste, når de fylder 18 og skal flytte i egen bolig. Manglende relationer og oplevelsen af, at det offentlige system ikke hjælper tilstrækkeligt, er nogle af de barrierer, som gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på. Rapporten bygger på involvering af 18 tidligere anbragte unge samt fagfolk, praktikere og forskere.

Hent som pdf

Se også rapporten Unge som erfaringseksperter _ inspiration til involvering og samskabelse

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året