Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

2005 · 130 sider

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72.

Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien samt behandlings- og støttetilbud til mennesker med sindslidelse, der har begået kriminalitet.

Hent som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året