Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

2016 · 46 sider

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser. Undersøgelsen er gennemført i tre kommuner. Den tager afsæt i temaerne: værdighed, selvstændighed og inddragelse; relationer til hhv. fagpersoner, familie, venner og netværk; fleksibilitet; sammenhæng og livskvalitet.

Download hæftet som pdf.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året