Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

2011 · 14 sider

Kortlægningen omfatter:

  • Omfanget af mennesker med udviklingshæmning med kræft
  • Vanskeligheder og behov hos mennesker med udviklingshæmning i forbindelse med en kræftdiagnose
  • Omsorgspersonernes erfaringer med og behov for at kunne yde støtte, når en kræftdiagnose stilles.

Hent rapport: Udviklingshæmmet og kræftramt – rapport og anbefalinger 

Se også rapporten Udviklingshæmmet og kræftramt – erfaringer fra otte bosteder i Danmark.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året