Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet

2017 · 24 sider

Temahæftet præsenterer anerkendte metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere og dermed også vold mod ansatte.

Indhold: Retningslinjer, registrering og analyse, brugerinddragelse, risikovurdering, ledelse og organisering, kompetenceudvikling. Metoder: Beboerkonferencer, Low Arousal, Marte Meo.

Hæftet henvender sig til ledere og medarbejdere på ældrecentre og i hjemmeplejen.

Download temahæftet som pdf.

Hent flere materialer om voldsforebyggelse på Vold som Udtryksforms hjemmeside.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året