Seksuelle overgreb på mennesker med handicap – et litteraturstudie

100 DKK · 2001 · 148 sider

Mennesker med handicap har en forøget risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb…

Det er konklusionen på en gennemgang af udenlandsk litteratur om seksuelle overgreb på mennesker med handicap.

Undersøgelsen dokumenterer, at gerningsmanden i langt størstedelen af tilfældene er en person, som den krænkede kender. Alligvel – eller måske netop derfor – anmeldes et overgreb sjældent til myndighederne. Kun i meget få sager får et overgreb konsekvenser for gerningsmanden.

De udenlandske undersøgelser peger desuden på, at de følgevirkninger mennesker med handicap har af seksuelle overgreb er sammenlignelige med den øvrige befolknings. Alligevel dokumenterer undersøgelser, at det kun er et fåtal, der får tilbudt relevant behandling og støtte efter et seksuelt overgreb.

Litteraturstudiet trækker i alt væsentligt på udenlandsk litteratur, da problematikken omkring seksuelle overgreb på mennesker med handicap ikke tidligere er beskrevet på dansk.

Bogen henvender sig til alle med interesse for mennesker med handicap og deres levevilkår.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året