Sådan kan du sætte fokus på FN's handicapkonvention. En drejebog der inspirerer til at gå i dialog - Socialt Udviklingscenter SUS

Sådan kan du sætte fokus på FN’s handicapkonvention. En drejebog der inspirerer til at gå i dialog

2011 · 6 sider

Drejebogen giver ideer og inspiration til, hvordan medarbejdere på bosteder og i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning kan sætte fokus på rettigheder for mennesker med handicap og gang i en dialog om indholdet i FN’s handicapkonvention.

Drejebogen er blevet til på baggrund af erfaringerne fra en række temadage om handicapkonventionen.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden