Risikovurdering – en introduktion

2015 · 16 sider

Temahæftet introducerer risikovurdering i forhold til borgere på sociale tilbud mv. Det bygger på temahæftet Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse fra 2014

Hent som pdf