Risiko, tryghed og trivsel - Forebyggelse af vold (temahæfte)

Risiko, tryghed og trivsel – Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Gratis · 2019 · 15 sider

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mestring for borgeren.

Hæftet er en samlet revideret udgave af to tidligere hæfter om risikovurdering.

Download som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året