Når frivillige ikke ligner hinanden – Læring om rummelighed i frivilligt arbejde i SydhavnsCompagniet

2021 · 35 sider

Rapporten præsenterer en metodebeskrivelse af centrale greb, logikker og tilgange i SydhavnsCompagniets arbejde med at skabe et mangfoldigt frivilligmiljø.

Download rapporten som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året