Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

2016 · 35 sider

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Det giver konkrete bud på, hvordan man som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, og belyser handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

Download inspirationskataloget som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året