Mikrolån – for arbejdsledige i Danmark. Principper, forudsætninger og metoder

2012 · 12 sider

Socialt Udviklingscenter SUS og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune har lavet denne håndbog som inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med mikrolån til arbejdsledige.

Håndbogen er blevet til på baggrund af to udviklingsprojekter om mikrolån til arbejdsledige i Aarhus.

Hent også CASAs notat om kommunaløkonomiske konsekvenser af forløb med mikrolån.

I tilknytning til håndbogen er der udarbejdet en række skabeloner til inspiration.

Skabelon vurdering og indstilling
Skabelon profilskema
Skabelon forretningsplan
Skabelon etableringsbudget
Skabelon driftsbudget

Eksempel selvevalueringsskema
Eksempel invitation netværksdag
Eksempel drejebog netværksdag

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året