Den livgivende relation – en film om macthning

100 DKK · 

Det er med kontakt som med musik, ofte mærker vi med det samme, om der er genklang. Men ét er, hvad vi selv fornemmer, når vi møder andre mennesker, noget andet er, at fornemme om andre mennesker kan gå godt i spænd. Det er denne metier “at matche”, hvor to mennesker finder sammen ved en tredje persons hjælp, der er omdrejningspunktet for denne dvd.

Dvd’en er en sammenfatning af erfaringer fra et udviklings- og formidlingsprojekt om matchning.

Voksenvenner for børn, kontaktfamilier for sindslidende og guider for unge med anden etnisk baggrund er blot nogle af tidens mange eksempler på sociale opfindelser, hvor evnen til at udøve god dømmekraft i forhold til matchning er helt centralt.

Udover disse og andre eksempler, sætter  filmen også fokus på matchning og resonans i mere almenmenneskelige forstand.

Dvd’en henvender sig til frivillige, professionelle og studerende indenfor det sociale felt, og andre der er interesseret i at udforske fænomenet “den livgivende relation”.

Matchningsprojektet er støttet af Socialministeriets Udviklingspulje til frivilligt socialt arbejde. Et særligt fokus på børn og unge er støttet af Egmontfonden.

Dvd’en er produceret med støtte fra undervisningsministeriets tips- og lotto-midler.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året