Ledelse i arbejdet med det voldsomme - Socialt Udviklingscenter SUS

Ledelse i arbejdet med det voldsomme

2021 · 44 sider

Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der indimellem, jævnligt eller ofte, forekommer voldsomme situationer i samspillet mellem mennesker.

Formålet er at invitere ledere til – med afsæt i den lokale kontekst – at overveje og reflektere over, hvordan man kan finde ståsteder og skabe rammer for at arbejde med forebyggelse af det voldsomme. For at skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø på et område, der er komplekst og fyldt med dilemmaer.

Hent materialet som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året