Inspirationskatalog i resonans

2014 · 26 sider

Erfaringer gode, råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien.

Hent som pdf

Se også rapporten Resonans – når relationer får liv