Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

2015 · 19 sider

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Tablets og andre digitale redskaber kan give lyst til læring, fungere som social brobygger og være med til at inkludere børn i fællesskabet. Det er nogle af konklusionerne fra forskningsprojektet. Digitale redskaber er dog ikke er en kvalitet sig selv. Personalet skal løbende overveje, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

Hent som pdf her.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året