Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Socialt Udviklingscenter SUS

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter

2012 · 31 sider

Socialt Udviklingscenter SUS har i samarbejde med Rudersdal Kommune kortlagt sundhedstilstanden hos de mere end 300 borgere, der er tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, RAS.

Kortlægningen omfatter også det pædagogiske personales handlemuligheder og de udfordringer, de oplever i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing blandt brugerne – og i samarbejdet mellem de praktiserende læger og RAS.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden