Det sociale landkort – En kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Gratis · 2019 · 79 sider

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med. Socialt Udviklingscenter SUS har på foranledning af Mary Fonden gennemført en kortlægning, som skal medvirke til at skabe et bedre overblik over feltet.

Download kortlægningen som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året