Den særlige balancekunst at bo

2001 · 59 sider

Rapporten præsenterer de første interview med aktørerne i By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særlige grupper. Forsøgets, som blev indledt i 1999, havde til hensigt at udvikle nye boformer for særligt udsatte befolkningsgrupper.

Hent som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året