Den Koordinerende Kontaktperson

2013 · 36 sider

“Den Koordinerende Kontaktperson” er en ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes socialforvaltning. Socialt Udviklingscenter SUS har bistået med at udvikle metoden. I denne hvidbog beskrives projektets forløb, metode og de udviklede redskaber.

“Den koordinerende Kontaktperson” er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet blev igangsat i foråret 2009 i samarbejde mellem Københavns Kommunes socialforvaltning og Socialt Udviklingscenter SUS.

I sommeren 2012 er der gennem projektet blevet implementeret en ny koordinerende arbejdsmetode i Københavns Kommune. I rollen som koordinerende kontaktperson er sagsbehandleren borgerens vejviser i kommunen og tovholder på sagsforløbet.

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året