Deltagelse som vejen til forandring – 12 eksempler til inspiration

2021 · 88 sider

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et casekatalog og et litteraturstudie. Publikationerne har til formål at inspirere og danne vidensgrundlag for aktører, der arbejder for at skabe bedre adgang til indflydelse for borgere i socialt udsatte positioner.

Casekataloget præsenterer 12 gode eksempler, der viser, at det er muligt at engagere mennesker i socialt udsatte positioner i beslutningsprocesser, og at beslutningerne ofte bliver bedre af det.

Download casekatalog som pdf

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året