Børneinddragelse. Børneperspektivet i evaluering

2022 · 23 sider

SUS har udviklet et børneinddragerkit for foreningen Skolens Venner. Børneinddragerkittet er et evalueringsværktøj, der kan bruges til at indsamle perspektiver fra børn på børnenes præmisser. Kittet indeholder:

  • viden om børneperspektivet i evalueringer
  • gode råd til forberedelse, facilitering og opsamling på børneinddragelsesprocesser
  • konkrete øvelser og lege til indsamling af såvel kvalitativ som kvantitativ viden fra børn på indskolings- og mellemtrinsniveau

Børneinddragerkittet er udviklet med input fra indskolings- og mellemtrinselever på to folkeskoler. Målet med kittet er først og fremmest at bidrage til Skolens Venners ambition om at udvikle foreningen med afsæt i børnenes stemmer og erfaringer. Kittet kan imidlertid bruges som inspiration i alle typer af evalueringer og undersøgelser, der har et ønske om at indhente perspektiver fra børn.

Hent publikationen

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året