Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

2017 · 27 sider

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede tilbud til sårbare småbarnsfamilier.

Hæftet formidler indsigter og erfaringer fra projekt Til gavn for barnet

Download temahæftet Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året