Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

2014 · 13 sider
Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:
• At få et overblik over eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse
• At indkredse nogle områder på hvilke øget brugerindflydelse kan forventes at have effekt.
På baggrund af litteraturstudie og interviews er identificeret 4 overordnede tendenser i den viden, der eksisterer om effekt af brugerindflydelse, samt 7 forandringsområder, som øget brugerindflydelse kan forventes at have en effekt på.
Hent som pdf
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året