Temamøde: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Aalborg)

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere – fysiske rammer og meningsfuld hverdag (Aalborg)

280 DKK · AAU CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg · 19. november 2019

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. På temadagen vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer, med særlig forbydelse i retningslinje 10 om fysiske rammer, faciliteter og aktiviteter.

De fysiske rammer og indretningen af botilbud og boformer kan sammen med en meningsfuld hverdag for borgerne være med til at forebygge voldsomme episoder. Deltag i temadagen og får inspiration og gode råd til, hvad I kan gøre i praksis.

Program

10.00 – 10.25  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
v/ Socialstyrelsen

10.30 – 13.10                                           
Fysiske rammer og faciliteter – hvad kan gøre en forskel?
v/ Suzette Duus Hansen, Designcure

Pause med frokost undervejs

13.10 – 15.05                                           
Meningsfuld hverdag – aktiviteter og deltagelse i fællesskaber
v/ Anne Worning, Socialt Udviklingscenter SUS

15.10 – 15.20                                           
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

15.20 – 15.30 
Tak for i dag

Hent det fulde program som pdf

Det praktiske

Tid og sted
19. november kl. 10:00-15.30.

AAU CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
Lokale 3.563-565

Tilmelding

Pris: 280 kr.
Tilmeldingsfrist: 12. november 2019

Temamødet arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.
Vi holder et tilsvarende temamøde i København den 25. november.

 


Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har det seneste halvandet år sat gang i 29 indsatsforløb. Der er også udviklet redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler.

Har du spørgsmål, så kontakt
Karin Toft-Christensen

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året