Møde i social IT netværket (for medlemmer)

5900 DKK · Netværk - Sted følger · 5. oktober 2017

Social IT netværket er et netværk for professionelle med interesse for teknologiens muligheder for at skabe øget livskvalitet for mennesker i en socialt udsat position. Deltagerne mødes to gange årligt med kollegaer fra hele landet. Programmet sammensættes fra gang til gang af SUS.

Prisen er 5.900 kr. for et årligt medlemsskab – 8.550 kr. for to medlemmer fra samme kommune.

Medlemsskabet er fleksibelt, hvis du bliver forhindret, kan en kollega deltage i stedet for dig.

Læs mere om netværket og bliv medlem

Har du spørgsmål, så kontakt
Andreas Borre