Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien - med fokus på recovery

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien

475 DKK · Messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia · 9. september 2020

Hvordan kan vi sammen styrke en socialpsykiatri, der er under pres? Socialstyrelsen holder konference om kvalitet i socialpsykiatrien – få ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering.

Program

9.30 – 10.00
Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15
Velkomst
v/ Socialstyrelsen

10.15 – 11.00
Paneldebat med borgere: Hvad er kvalitet i socialpsykiatrien set fra et borgerperspektiv?
Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk faciliterer debatten

11.00 – 11.15
Pause

11.15 – 12.00
Recovery according to the CHIME model
v/ Julie Repper, Associate Professor, University of Nottingham
oplægget foregår over Zoom

12.00 – 12.45
Frokost

12.45 – 13.15
Mindshift i socialpsykiatrien – fra borgerinddragelse til kontrol i eget liv
v/ Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.15 – 13.35
Indsatsteam – få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud
v/ Rune Løgstrup, specialkonsulent og Aleksander Marzec Petersen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.35 – 13.50
Kaffepause

13.50 – 14.50
Inspirations-workshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet
Hovedtemaer:
– Ledelse og organisation
– Helhed og sammenhæng
– Samarbejdet med borgeren
– Sundhed
– Civilsamfund
– Uddannelse og beskæftigelse

Se indholdet af de enkelte workshops. (Valg af workshops sker senere)

14.50 – 15.20
Poetry-slam: Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal
v/ Sara Hauge

15.20 – 15.30
Afrunding og tak for i dag
v/ Socialstyrelsen

Hent program som pdf.

Det praktiske

Deltagere
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere samt borgere og pårørende i socialpsykiatrien.

Pris
475 kr. Gratis for borgere (der er et begrænset antal gratis pladser).
OPDATERET: Der er ikke flere gratis pladser. Borgere kan deltage til nedsat pris 375 kr. Skriv til ktc@sus.dk, hvis du er interesseret.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 19. august 2020.

OBS! Hvis du er borger, så send en mail til Karin Toft-Christensen – ktc@sus.dk.

Du får besked om tilmelding til workshops i god tid inden konferencen.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, ViA University College, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.

Konferencen afvikles efter alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.


Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder stiger kraftigt, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har derfor sat gang i en række initiativer, der sætter fokus på at udvikle kvaliteten af indsatsen. Alle initiativer tager afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Et af initiativerne er et udgående team, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb, med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. Læs mere.

Har du spørgsmål, så kontakt
Karin Toft-Christensen

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden