Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og på boformer for hjemløse (UDSOLGT)

400 DKK · Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5250 Odense SØ · 19. april 2018

OBS – KONFERENCEN ER UDSOLGT. SEND EN MAIL TIL KTC@SUS.DK FOR AT KOMME PÅ VENTELISTE

Socialstyrelsen inviterer til konference om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder. 

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Nu inviterer Socialstyrelsen til en konference, der præsenterer de nye retningslinjer og stiller skarpt på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde, hvis de opstår. Der bliver også fokus på, hvordan læring af episoderne kan medvirke til at forbedre praksis.

Dagens indhold

På dagen vil Socialstyrelsen og Arbejdstilsynet introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne. Der bliver også mulighed for at dykke ned i nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer og høre om, hvordan de bliver brugt i praksis.

Program:

  • Det ved vi om vold og voldsforebyggelse på botilbud samt boformer for hjemløse / Anika Liversage, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Introduktion til de nationale retningslinjer / Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen
  • Konflikt uden konfrontation med Low Arousal / Bo Hejlskov Elvén, psykolog
  • LA2. En metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud / Trine Uhrskov, psykolog, Sopra
  • Det internationale vidensgrundlag bag forebyggelse af trusler, vold og magtanvendelse samt hovedresultater fra satspuljeprojektet ‘Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud’ / Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen
  • Tuesten Huse: Vores vej mod større tryghed for borgere og ansatte / Kenneth Sandell Henriksen, leder, Tuesten Huse
  • Få støtte til forebyggelse af voldsomme episoder / Socialstyrelsen

Hent programmet her

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og  arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og fra boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Tid og sted

19. april 2018, kl. 9.30-15.30

Odense Congress Center
Ørbækvej 350, Odense SØ

Tilmelding

Pris: 400 kr.
Tilmeldingsfrist: 28. marts.

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent invitation og program som pdf

Har du spørgsmål, så kontakt
Karin Toft-Christensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi sender nyt fra SUS ca. en gang om måneden.