Publikationer

  • Udgivelse

Idekatalog – forebyggelse og håndtering af hjemløshed i Grønland

Idekatalog med indsatser og fokusområder, som kan være med til at nedbringe antallet af hjemløse borgere i fremtiden, og sikre bedre indsatser for dem, som i dag er hjemløse.

Forfattere Vibeke Normann Andersen, Jørgen Anker, Lise Dybdal, Emma Sandberg Biltoft og Elisabeth Mamsen

Udgivelsesår 2022

Antal sider 35

SUS Socialt Udviklingscenter har undersøgt hjemløsheden i Grønland for Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet. Som opfølgning på kortlægningen har SUS udviklet et idekatalog med indsatser og fokusområder, som kan være med til at nedbringe antallet af hjemløse borgere i fremtiden, og sikre bedre indsatser for dem, som i dag er hjemløse.

SUS har udviklet kataloget med input fra en følge- og ekspertgruppe, som er blevet nedsat i forbindelse med undersøgelsen. Følge- og ekspertgruppen bidrog på en workshop i august 2020 med perspektiver og kommentarer på afdækningen om hjemløshed. Herudover har 15 hjemløse borgere bidraget med input til kataloget. SUS har efterfølgende bearbejdet de forskellige input og præsenterer her ni fokusområder til, hvordan hjemløshed med fordel kan forebygges og håndteres i fremtiden.

Se også kortlægningen Hjemløshed i Grønland