man 15. maj 2020

Partnerskaber skal hjælpe udsatte gennem corona-krisen

Tre nye partnerskaber på socialområdet skal hjælpe sårbare og udsatte grupper bedst muligt igennem corona-krisen. SUS bidrager med viden og erfaring i to af partnerskaberne og skal desuden samle gode erfaringer med nye måder at opsøge og støtte psykisk sårbare.

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om at afsætte 215 millioner kroner til initiativer, som skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap får den bedst mulige hjælp og støtte i den aktuelle situation med corona.

I forbindelse med aftalen er der nedsat tre nye partnerskaber på socialområdet. Partnerskaberne skal afdække de udfordringer, udsatte børn og voksne har i forbindelse med covid-19 og den gradvise genåbning af samfundet. Og finde løsninger, som kan skabe tryghed og trivsel for de udsatte grupper.

”Vi har bedt de svage om at være de stærke. Nu kommer de mest sårbare til at mærke fællesskabets hjælp: udsatte børn, mennesker med handicap, voldsramte og hjemløse. Vi sætter ind med flere midler, blandt andet til at støtte børn, der har forældre med alkoholmisbrug, bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap og nødovernatning til hjemløse. De tre partnerskaber på socialområdet skal sikre, at vi finder gode løsninger i tæt samarbejde med alle aktørerne, så vi får en tryg tilbagevenden til fællesskabet for udsatte og sårbare grupper”, siger socialminister Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Lyt til dem, det handler om

Socialt Udviklingscenter SUS sidder med i partnerskabet om udsatte børn og unge og i partnerskabet om udsatte voksne.

– Gennem vores aktuelle projekter har vi på tværs af det sociale område opnået viden om, hvilke udfordringer – og også potentialer – borgere, frivillige organisationer og offentlige aktører oplever i forbindelse med nedlukningen af samfundet pga. COVID-19. Den viden og en understregning af, at det er vigtigt, vi lytter til børnenes, de unges og de udsatte voksnes oplevelser, erfaringer og forslag til løsning, vil SUS bidrage med i begge partnerskaber, siger direktør Vibeke Normann Andersen fra SUS.

Samler erfaringer om støtte til psykisk sårbare

SUS er også blevet bedt om at løse en anden opgave i forbindelse med den politiske aftale. I samarbejde med SIND, Psykiatrifonden og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) skal vi indsamle gode erfaringer med nye måder at opsøge og støtte psykisk sårbare på, herunder gennem peer-to-peer-støtte – med det formål at videreudvikle og udbrede metoderne.

Læs mere om aftalen og partnerskaberne på Socialministeriet hjemmeside