På vej mod Living IT Lab

Opslag Living It Lab
Foto: Das Büro

Et levende teknologisk eksperimentarium, hvor forskningsmiljøer, virksomheder, kommuner og sociale bomiljøer arbejder sammen om at udvikle, implementere og sprede social IT til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare ældre. Det er visionen for Living IT Lab, som SUS er ved at etablere.

– Vi har i nogle år arbejdet med at udvikle og afprøve social IT – det vil sige nye innovative IT-løsninger, der kan styrke selvbestemmelse, kommunikation og sociale relationer for mennesker med funktionsnedsættelser. Nu etablerer vi en selvstændig organisation, der skal arbejde videre med det, fortæller projektleder Maria Trangbæk Ahrensburg fra SUS.

Initiering, test og udvikling

Living IT Lab skal understøtte og styrke udviklingen af nye sociale teknologier, der kan bruges i hverdagen i sociale bomiljøer og andre steder.

– Lab’et vil dels selv sætte udviklingsprojekter i gang, dels teste og udvikle social IT i samarbejde med for fx private IT-virksomheder og bomiljøer. De teknologier, der udvikles, skal kunne overføres fra laboratoriet og de specialiserede bomiljøer til andre bomiljøer og til samfundet som helhed, siger Maria Trangbæk Ahrensburg.

Etablering i tre step

Living IT Lab etableres som en selvejende institution med 5-7 medarbejdere. Etableringen sker i tre trin frem til 2016.

Living IT LAB step 1-3
Etableringen af Living IT Lab sker i tre trin:

  • Etablering og organisering (okt. 2013-juli 2014)
  • Kapacitetsopbygning (2014)
  • Opstart og drift (juli 2014-december 2015).

SUS er facilitator for trin 1 og 2.

SUS forhandler lige nu med relevante værtsorganisationer om, hvor Lab’et fysisk skal placeres. Vi er ved at etablere en bestyrelse for Living IT Lab og i gang med at ansætte en sekretariatsleder.

Etableringen af Living IT Lab er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Læs mere om SUS’ arbejde med social IT.

Kontakt

Maria Trangbæk Ahrensburg
[kontakt mt]