Gellerupparken nyhed

Opgang til Opgang: Stort fireårigt projekt i Gellerupparken vil udforske potentialet i en ny beskæftigelses­indsats for udsatte familier

Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS har modtaget 23 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til sammen at afprøve en ny helhedsorienteret beskæftigelsesindsats overfor ca. 300 børn, unge og voksne i Gellerupparken i Aarhus. I projekt Opgang til Opgang får kommunens medarbejdere mulighed for at opbygge en tæt og tillidsfuld relation til familierne.

Hvad der sker, når et tværfagligt team af medarbejdere fra social-, børn og unge-, sundheds-, kultur- og beskæftigelsesforvaltningen går sammen om for alvor at øge trivslen og beskæftigelsen blandt nogle af kommunens mest udsatte familier? Det skal et nyt projekt i Aarhus Kommune afprøve de kommende fire år. Mindst 60 udsatte familier i Gellerupparken kan se frem til at modtage en helt anden type beskæftigelsesindsats fra kommunen, end de har været vant til.

Tætte og tillidsfulde relationer

10 nye kommunale medarbejdere og en ny teamleder skal ansættes i projekt Opgang til Opgang. De skal opbygge en anderledes tæt og tillidsfuld relation til familierne, som giver bedre muligheder for at sætte ind med sociale indsatser og konkrete planer for beskæftigelse, der passer til hver enkelt familie. Projektets fokus er at skabe stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for forældre samt at få flere unge i uddannelse og fritidsjob. Det skal være med til at forbedre familiernes generelle trivsel, sundhed og fremtidige muligheder, og i sidste ende løfte hele lokalområdet. Det forklarer social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S):

Vi ved, at beskæftigelse på rigtig mange måder kan være med til at løse op for problemer og skabe bedre forhold for mange af vores udsatte familier.
Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand, Aarhus Kommune

– Vi ved, at beskæftigelse på rigtig mange måder kan være med til at løse op for problemer og skabe bedre forhold for mange af vores udsatte familier. Men det er jo også sådan, at forskellige sociale problemer i den enkelte familie ofte er med til at spænde ben for en vellykket beskæftigelsesindsats. Og her tror vi på, at muligheden for at komme helt tæt på de her familier og kigge hele vejen rundt om deres situation kan være med til at gøre forskellen, både for den enkelte familie og i en større skala også for området som helhed.

Relationel velfærd er vejen frem

Socialt Udviklingscenter SUS har været med til at designe projektet og skal løbende bidrage med processtøtte, metodeudvikling og evaluering. Projektleder i SUS Mathias Bruhn Lohmann ser også et stort potentiale i den nye metode:

– Sammen med Aarhus Kommune har vi i de sidste par år gennemført et mindre pilotprojekt med 2 medarbejdere og 10 familier. Det har vist mange lovende takter, men det kan være svært at opnå den fulde effekt af helhedsorienterede indsatser, når de afprøves i så lille en skala. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu har fået mulighed for at udforske det fulde potentiale i en relationel og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Det kan være et nyt bud på, hvordan vi hjælper nogle af de familier, der i alt for mange år har kæmpet med ledighed, mistrivsel og dårligt helbred uden at få den tilstrækkelige støtte.

Vi er overbeviste om, at relationel velfærd er vejen frem for at skabe markante og blivende forandringer i de her familier, og vi glæder os meget til at komme i gang!Mathias Bruhn Lohmann, projektleder, Socialt Udviklingscenter SUS

– Når en teamleder og 10 nye medarbejdere på tværs af forvaltningsområder får mulighed for at arbejde så tæt med så mange familier, får vi for alvor mulighed for at teste, hvad de tværfaglige, relationelle og helhedsorienterede indsatser rummer. Vi er overbeviste om, at relationel velfærd er vejen frem for at skabe markante og blivende forandringer i de her familier, og vi glæder os meget til at komme i gang!, siger Mathias Bruhn Lohmann.