Bridge on the coast 11. februar 2021

Online temamøde om recovery-fortællinger

Vær med på Socialstyrelsens online temamøde den 16. marts. Hør om, hvordan I kan bruge recovery-fortællinger som et redskab i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere på socialpsykiatriske tilbud.

Socialstyrelsens temamøde den 16. marts sætter fokus på, hvordan man kan bruge recovery-fortællinger til at understøtte arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatriske tilbud.

Recovery-fortællinger kan medvirke til at skabe større mening og sammenhæng og give borgeren og hans eller hendes netværk en bedre forståelse og accept af livet på vejen mod at komme sig. Samtidig får medarbejderne ny indsigt i borgerens oplevelse af kvaliteten af det socialpsykiatriske arbejde.

Recovery-fortællinger er et af redskaberne i Socialstyrelsens rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. På mødet kan du også høre om, hvordan man kan søge et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

På programmet

  • Fagligt oplæg om recovery-fortællinger med udgangspunkt i en narrativ tilgang / ved Bettina Myggen Jensen, Københavns Professionshøjskole
  • Erfaringer med recovery-fortællinger / interview med undervisere fra Skolen for Recovery i Ballerup
  • Præsentation af fortælleredskab til brug i arbejdet med recovery-fortællinger / ved Socialstyrelsen
  • Botilbuddet Skibbyhøj deler deres erfaringer med at arbejde med recovery-fortællinger som led i et udviklingsforløb fra Socialstyrelsen.

Hent programmet som pdf

Det praktiske

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder, som gerne vil have et større indblik i recovery-fortællinger. Som deltager bliver du aktivt involveret i at reflektere over og drøfte, hvordan I bruger og kan bruge fortællinger i jeres praksis; som borger, medarbejder og ledelse.

Temamødet afvikles den 16. marts kl. 8.30-11.30 via Zoom. Du får tilsendt et link til at deltage i god tid inden mødet.

Tilmelding senest den 11. marts – du tilmelder dig her.

Det er gratis at deltage. 

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

—-

Socialstyrelsen har sat gang i en række initiativer, der skal støtte socialpsykiatrien. Et af initiativerne er et udgående indsatsteam, der tilbyder rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud.  Læs om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.