SUS_bestyrelse_medelemmer

SUS - bestyrelse og medlemmer

Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt projekt- og videnshus. Vi arbejder på et non-profit grundlag og er organiseret som en almennyttig forening.

Bestyrelse

SUS’ bestyrelse består pr. 20. maj 2020 af:

 • Helle Linnet, formand for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (formand)
 • Stig Langvad, projektkoordinator, Dansk Handicap Forbund (næstformand)
 • Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne
 • Sven Bjerre, borgercenterchef, Børn og Unge, Københavns Kommune
 • Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Ole Riisgaard, direktør, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Mads Samsing, næstformand, HK Kommunal
 • Michael Aagard Seeberg, afdelingsleder, udvikling, KFUM’s Sociale Arbejde
 • Anna Mollerupmedarbejderrepræsentant, SUS

Suppleanter:

 • Vinni Jakobsen, sektornæstformand, FOA – Fag og Arbejde (1. suppleant)
 • Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV (2. suppleant)

SUS’ medlemmer

Foreningen SUS’ medlemmer er kommuner, institutioner og organisationer på det sociale område:

 • Ballerup Kommune
 • Boligselskabernes Landsforening
 • Cafe Exit
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Handicaporganisationer
 • Det Europæiske Hus
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark
 • Hjerneskadeforeningen
 • HK/Kommunal
 • KFUM’s Sociale Arbejde
 • Kirkens Korshær
 • Københavns Kommune
 • Landsforeningen for Socialpædagoger
 • Landsforeningen LEV
 • Landsforeningen Ligeværd
 • Lejre Kommune
 • SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Socialpædagogerne
 • SUMH, Sammenslutningen Unge med Handicap
 • ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund
 • ULF Ungdom
 • Vordingborg Kommune

Hent SUS’ vedtægter