Udgivelser 2016-17

Publikationer

Vold og magt og når det ikke går så galt. Konflikthåndterning og voldsforebyggelse i Orion
Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet
Robusthed i arbejdet med konflikter og vold
Kom videre mand – afsluttende rapport for projektet Kom Videre Mand, som har udviklet et selvhjælpstilbud målrettet mænd med sociale, sundhedsmæssige eller psykiske problemstillinger
Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog
Social IT i kommunen
Mikrolaan Aarhus – fra arbejdsledig til selvstændig. Et review af mikrolånsforløb.
Storbylandsby på tegnebrættet – 11 anbefalinger
Postkort fra Storbylandsbyen
Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Se oversigt over aktuelle publikationer og bestil dem her.

Film

I 2016 producerede vi to case-film om voldsforebyggelse.


Besøg kanalSUS på YouTube og se vores film