SUS_bestyrelse_medelemmer Foreningen SUS

SUS' bestyrelse og medlemmer 2016-17

Socialt Udviklingscenter SUS er organiseret som en almennyttig uafhængig forening.

SUS’ bestyrelse består af:

 • Ole Pass, tidligere socialdirektør, Rødovre Kommune (formand)
 • Stig Langvad, formand, Realdanias collective impact-initiativ ‘Rum for alle’ (næstformand)
 • Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne
 • Sven Bjerre, borgercenterchef, Børn og Unge, Københavns Kommune
 • Bent Madsen, administrerende direktør, Boligselskabernes Landsforening
 • Ole Riisgaard, direktør, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Mads Samsing, næstformand, HK Kommunal
 • Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Maria Linckemedarbejderrepræsentant, SUS

Suppleanter:

 • Jens Folkersen, sektornæstformand, FOA – Fag og Arbejde (1. suppleant)
 • Nina Bach Ludvigsen, Ergoterapeutforeningen (2. suppleant)

SUS’ medlemmer

Foreningens medlemmer er kommuner, institutioner og organisationer på det sociale område:

 • Ballerup Kommune
 • Boligselskabernes Landsforening
 • Cafe Exit
 • Dansk Psykologforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Handicaporganisationer
 • Det Europæiske Hus
 • Ergoterapeutforeningen
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark
 • Hjerneskadeforeningen
 • HK/Kommunal
 • KFUM’s Sociale Arbejde
 • Kirkens Korshær
 • Københavns Kommune
 • Landsforeningen for Socialpædagoger
 • Landsforeningen LEV
 • Landsforeningen Ligeværd
 • SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Socialpolitisk Forening
 • Socialpædagogerne
 • SUMH, Sammenslutningen Unge med Handicap
 • ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund
 • ULF Ungdom