Projekter 2016-17

Projekter 2016-17

Bæredygtige boligområder

Storbylandsbyen
Læs artikel: Flere storbylandsbyer på vej

Mig og min nabo

Boligliv i balance

Collective impact

#Ung&SundLivskraft i Kalundborg

Forundersøgelse om børnefattigdom i Esbjerg

Bryd den negative sociale arv
Læs artikel: Er vi der ikke snart?

Konsulentbistand om collective impact til  Metodecentret

Forebyggelse og tidlig indsats

Til gavn for barnet
Læs artikel: “Som far er man velkommen, men ikke inviteret”

Tidlig indsats til udsatte børn og unge

Film og web: Når mor eller far er psykisk syg

Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Forældrekurser til familier med børn med handicap

Børn som pårørende

Frivillighed og samskabelse

RådgivningsDanmark

Fra fængsel til frihed

Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af ekstremisme
Læs artikel: “Man skal pakke sin kuffert ud, både fysisk og mentalt”

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge 

Evaluering af Mødregrupper for grønlandske kvinder

Kom videre mand

Nye alliancer – facilitator for tænketanken Nye alliancer – strategi for mennesker med handicap som deltagere i civilsamfundets aktiviteter

Konflikter og vold på arbejdspladser

Vold som Udtryksform 
Læs artikel: Løvkær halverede volden

Evaluering af vedligeholdelsesindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Vejledere i voldsforebyggelse 

Vold udenfor fast arbejdsplads

Relationel velfærd

Familien arbejder sig frem 

Langtidsledige tager teten i Aarhus
Læs artikel: Lucia Alba tager teten

Review om mikrolån til arbejdsledige

Social IT

Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Digitale, inkluderende fællesskaber 

IT-banken – find del og anmeld sociale teknologier 

Digital, inkluderende leg 
Læs artikel: WOW – robotterne kommer

VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte 

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd 

Social IT i mentorforløb 

Implementering og spredning af social IT 

Øvrige

Evaluering af Alzheimerforeningens sorggrupper 

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk

Evaluering af den fysiske renovering af Randers Krisecenter

Strategiudvikling for Center for Familieudvikling

Strategiudvikling med Lauritzen Fonden

Erfaringsopsamling for ULF

Hertil kommer en lang række konsulent-, sparrings- og coachingopgaver.

 

SOCIAL+

SUS’ selvstændige afdeling Social+ har i 2016 leveret rådgivnings-, sparrings- og ideudviklingsforløb til en lang række organisationer og foreninger.

Social+ og SUS er fusioneret pr. 1.2.2017. Social+ aktiviteter og ydelser er fremover en del af SUS’ tilbud. Læs mere her.