Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere

Kunder og samarbejdspartnere 2016-17

AIDS-Fondet
Albertslund Kommune
Alexandra Instituttet a/s
Alkohol og Samfund
Alzheimerforeningen
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Arbejdstilsynet
ASF- Dansk Folkehjælp
A-Team 2650
Autismecenter Storstrøm

Baglandet Vejle
Ballerup Kommune
BAR FOKA
BAR SoSu
BAR U+F B
Beskæftigelsesministeriet
BetterOff
Billund Kommune
Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion
Bryd Tavsheden
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Børns Vilkår

Café Exit
Center for Børneliv
Center for Familieudvikling
Center for frivilligt socialt arbejde
Center for Konfliktløsning
Center for Pårørende
Civica CMS Øst
Conflict.dk
ContraZone
Cykling Uden Alder

Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Røde Kors
Danske Handicaporganisationer
De Grønlandske Huse
DEA
Depressionsforeningen
Det A.P. Møllerske Støttefond
Det Obelske Familiefond
Det Sociale Netværk
Dragør Kommune

Egmont Fonden
Esbjerg Kommune

Favrskov Kommune
Familiestøtten
Fisken, Vesterbro
FOA
FO, Århus
Forbrugerrådet TÆNK
Foreningen af socialchefer i Danmark
Foreningen Grønlandske Børn
Fritidsakademiet – FRAK
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Centeret – center for misbrugsbehandling Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune
FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
Frivilligcenter Hillerød
Frivilligcenter Esbjerg
Frivilligcenter Viborg
Frivilligrådet
Fundamentet
Furesø Kommune

GAME
Gentofte Kommune
Girltalk
Gladsaxe almennyttige boligselskab (DAB)
Gladsaxe Kommune
Green CPH

havnefilm
headspace
Helsefonden
Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Holbæk Kommune
Home-Start
Horton Hovedpineforening
Høje Taastrup Kommune

Implement Consulting Group

Jammerbugt Kommune
JobbAktiv AS

KAB
Kalundborg Kommune
Kolding Kommune
KFUM’s Sociale Arbejde
Kirkens Korshær
KL, Kommunernes Landsforening
Kofoeds Skole
Kræftens Bekæmpelse
Københavns Kommune
Københavner Team

LAP, Landsforeningen af psykiatribrugere
Lauritzen Fonden
Lejre Kommune
LGBT Danmark
Ligeværd, Århus/Randers
Living IT Lab
Livslinien
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune

Matchgruppen
Metodecentret – Center for Innovation og Metodeudvikling
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Misbrugsportalen
Muhabet Århus
Mødrehjælpen
Mælkebøtten, Boligsocialt arbejde, Brønderslev

Nordstjernen Film & TV
Nyborg Kommune

Odense Kommune
Odsherred Kommune
Offerrådgivningen i Danmark
Ole Kirk’s Fond
Overlap.dk

ProReact
Psykaitrifonden

Realdania
Red Barnet Ungdom
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Midtjylland
Region Sjællands Psykiatri
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rub&Stub
RUC, Roskilde Universitet
Rødovre Kommune
Rådet for Socialt Udsatte

SAND, de hjemløses landsorganisation
SAVN – børn og pårørende til indsatte Settlementet
Sex & Samfund
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
SINDs Pårørenderådgivning, Aarhus
SIRI – Styrelsen for international Rekruttering og Integration
Slagelse Kommune
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialpædagogerne Nordsjælland
Socialstyrelsen
Socialpsykiatri Nordvest
Socialsquare
Somalisk forening i Kolding
SPOR – senfølger af incest/seksuelle overgreb
SR-Bistand
SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Startlinien
Statsfængslet i Nyborg
Statsfængslet ved Horserød
Statsfængslet Møgelkær
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Sundhedsstyrelsen

Thisted Kommune
Thora Center – center for seksuelt misbrugte o.a.
Tuba
Tønder Kommune

Ungdommens Røde Kors
ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund

Vallensbæk Kommune
VELUX FONDEN
Ventilen Danmark
Vordingborg Kommune

WeShelter
Wischmann Innovation

Østjysk Bolig

Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommmune

Desuden: En lang række bosteder, plejehjem og institutioner m.fl. i flere af vores projekter. Flere end 110 tilbud til børn med forældre der har psykisk lidelse – og/eller deres forældre – i SUS’ børn og ungenetværk.


Social+

SUS’ selvstændige afdeling Social+ har i 2016 leveret rådgivnings-, sparrings- og ideudviklingsforløb til en lang række organisationer og foreninger.

Social+ og SUS er fusioneret pr. 1.2.2017. Social+ aktiviteter og ydelser er fremover en del af SUS’ tilbud. Læs mere her.